Enter your keyword

Course

Pengenalan HOME Maths

About Instructor

Kebolehan dalam Matematik adalah asas kemahiran yang amat diperlukan bagi menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, Program Matematik seharusnya membolehkan anak-anak menggunakan Matematik sebagai alat untuk meneroka, mencari penemuan baru (‘Discovery’) dan menyelesaikan masalah-masalah seharian dalam kehidupan. (Ustazah Nurul, Pengasas HOME).
Dengan itu, kami menawarkan program-program menarik bermula Ujian Diagnostik (Diagnostic Test) dan program kami yang terhangat iaitu Terapi Matematik yang terbahagi kepada 5 silibus iaitu Asas Bijak Campur (ABC), Asas Bijak Darab (ABD), Asas Bijak Kurang (ABK), Asas Bijak Bahagi (ABB) dan Asas Bijak Sifir (ABS). Setiap satu dari program yang ditawarkan bertujuan untuk mengenal pasti, merawat dan meningkatkan potensi kecemerlangan dalam Matematik.

2

Diagnostic Test

Ujian Diagnostik (Diagnostic Test) dijalankan dalam bentuk program khusus yang disebut Concern Development Mathematics (CDM) membawa maksud Cakna Pembangunan Matematik dengan falsafah HOME adalah mengajak ibubapa untuk bersama-sama mengambil berat pembangunan Matematik setiap anak-anak kerana kami percaya keyakinan diri setiap anak-anak bermula memahami dan meneroka dunia Matematik. Program ini bertujuan menganalisis keupayaan dan aras potensi […]

2

Therapy

Program ini dibangunkan khusus bagi pelajar yang mengalami masalah matematik bermula dari peringkat asas lagi. Mana mungkin pelajar yang tidak memahami pola nombor dan menjalankan asas operasi dalam Matematik boleh cemerlang dalam Matematik. Rata-rata pelajar kami yang lemah Matematik berpunca kegagalan atau tahap penguasaan menjalankan operasi asas Matematik di tahap lemah dan sederhana. Namun setelah […]

Start On 1

Share our course