Enter your keyword

CDM-plus

About Instructor

Concern Development Mathematics (CDM)-plus

CDM-i bermaksud program diagnos dijalankan secara 1 Math Therapist : 3 Famili. Seluruh keluarga dapat meneroka dan memahami dengan lebih baik setiap ahli keluarga mengenai cara menganalisis dalam Matematik dan kaitannya dalam kehidupan. Kesemua jenis ujian akan dijalankan ke atas seluruh ahli keluarga kecuali Ujian Asas Operasi Matematik dan Ujian Asas Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Program ini mestilah dihadiri anak-anak bersama ibubapa atau penjaga dan akan dijalankan secara kelompok yang lebih besar. Segala kelengkapan semasa ujian termasuklah alat tulis akan disediakan oleh HOME.

Start On 2016-11-01

Share our course